Skagerak Energilab er et pilotprosjekt for lokal produksjon og lagring av elektrisk energi på Skagerak Arena, hjemmearenaen til fotballklubben ODD i Skien.