Solcelleanlegget

Solcelleanlegget består av 2700 paneler av typene REC295TP2 og REC300TP2 med en installert effekt på 800 kW(p). Panelene er montert på de tre takene mot øst, sør og vest. 

Solcellepanelene er multikrystallinske, med en merkeeffekt på 295 Wp og 300 Wp, og inneholder lokalprodusert silisium.

Alle solcellepanelene er tilkoblet vekselretter som gjør om 1000V likespenning  fra panelene til 400V vekselspenning ut på strømnettetnettet.

Beregnet energiproduksjon er 660.000 kWh i et normalår.

Tekniske data batteri

  • Fabrikat: Samsung
  • Kapasitet: 1 MWh = 1000 kWh
  • Maks effekt: 800 kW

Tekniske data solpaneler

  • Antall: 2700 type REC REC295TP2 og REC300TP2
  • Dekket areal: 4400 m2
  • Maks produksjon: 800 kW(p)
  • Forventet årlig produksjon: Ca 650.000 kWh

Energilageret

Energilageret er produsert av Samsung. Det er bygget opp av litium-ionbatterier som til sammen yter 800kW og har en samlet lagringskapasitet på 1000kWh (=1MWh). De er plassert i et batteribygg utenfor Skagerak Arena. Batteribygget inneholder også kontrallanlegg for hele anlegget. 

Kombinerte veksel- og likerettere muliggjør både lading og utlading av batteriene mot strømnettet.

Energilageret skal brukes blant annet til å lagre overskuddsproduksjon og jevne ut effekten når kamplysene settes på og strømforbruket på arenaen blir stort.

Produksjon, styring og salg

Strømproduksjonen fra solcellene vil bli styrt og administrert av Skagerak Kraft i Porsgrunn. Ved hjelp av værdata og måling av solinnstråling blir det mulig å prognostisere produksjonen på anlegget fram i tid.  

Strømmen vil bli bruke på Skagerak Arena og nærområdet samt lagres i batteriene hvis forbruket er lavere enn produksjonen.

Flere tusen solcellemoduler settes opp på taket på Skagerak Arena i forbindelse med prosjekt Skagerak Energilab

Det skisserte solcelleanlegget som representerer optimal utnyttelse av egnede takflater med standard teknologi. Anlegget vil bestå av flere tusen solcellemoduler som sammen vil produsere over 600 MWh/år. Dette tilsvarer energileveranse for over 100 eneboliger med sol på taket.