Skagerak Energilab er en forskningsarena som på grunn av sitt både tekniske og funksjonelle innhold rask er blitt et attraktivt pilotanlegg. Anlegget inngår i flere viktige nasjonale og internasjonale prosjekter som blant annet FME CINELDI, E- regio og IntegER. Skagerak Energilab er også på grunn av sin innovasjonsgrad blitt del av H2020 prosjektet eNeuron.

Anleggets teknologi og funksjonalitet vil bidra til verdiskapning og kompetanseheving i omfattende grad for norske bedrifter og teknologimiljøer som utvikler bærekraftige løsninger for fremtidens energisamfunn.

Les mer om prosjekter som Skagerak Energilab er involvert i her: