Skagerak Energilab er en fullskala pilotinstallasjon som fungerer som forskningsarena for testing av ny teknologi og tjenester for fremtidens energi- produksjon og distribusjon.

Skagerak Energilab er et virtuelt mikronett består i hovedsak av:

  • Solcelleanlegg - 4 300 m2  og maks effekt på 800 kW(p)
  • Energilager - 1 MWh og en maks effekt på 800 kW.
  • Forbrukere - Kunder tiljknyttet Skagerak Arena 
  • Kontrollsystem - optimalisering av lokale ressurser og forbruk

Muligheter innen tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold testes og utforskes.