Solcelleanlegget

Solcelleanlegget består av 2700 paneler av typene REC295TP2 og REC300TP2 med en installert effekt på 800 kW(p). Panelene er montert på tre takene - mot øst, sør og vest. 

Solcellepanelene er multikrystallinske, med en merkeeffekt på 295 Wp og 300 Wp, og inneholder lokalprodusert silisium.

Alle solcellepanelene er tilkoblet vekselretter som gjør om 1000V likespenning  fra panelene til 400V vekselspenning ut på strømnettetnettet.

Beregnet energiproduksjon er 660.000 kWh i et normalår.

Tekniske data batteri

  • Fabrikat: Samsung
  • Kapasitet: 1 MWh = 1000 kWh
  • Maks effekt: 800 kW

Tekniske data solpaneler

  • Antall: 2700 type REC REC295TP2 og REC300TP2
  • Dekket areal: 4400 m2
  • Maks produksjon: 800 kW(p)
  • Forventet årlig produksjon: Ca 650.000 kWh

Energilageret

Energilageret er produsert av Samsung. Det er bygget opp av litium-ionbatterier som til sammen yter 800kW og har en samlet lagringskapasitet på 1000kWh (=1MWh). De er plassert i et batteribygg utenfor Skagerak Arena. Batteribygget inneholder også kontrallanlegg for hele anlegget. 

Kombinerte veksel- og likerettere muliggjør både lading og utlading av batteriene mot strømnettet.

Energilageret brukes blant annet til å lagre overskuddsproduksjon og jevne ut effekten når kamplysene settes på og strømforbruket på arenaen blir stort.

Produksjon, styring og salg

Strømproduksjonen fra solcellene blir styrt og administrert av Skagerak Kraft i Porsgrunn. Ved hjelp av værdata og måling av solinnstråling er det mulig å prognostisere produksjonen på anlegget fram i tid.  

Strømmen som produseres på taket av Skagerak Arena forbrukes i nærområdet samt lagres i batteriene hvis forbruket er lavere enn produksjonen.

Solcelleanlegget, som representerer optimal utnyttelse av egnede takflater, er dekket med 2400 solcellepaneler som sammen vil produsere over 660 MWh/år.