Optimal utnyttelse av ren energi og lokale ressurser er avgjørende for å nå verdens bærekraftsmål. Ved Skagerak Energilab bidrar vi nå aktivt til å utforske hvordan moderne teknologi kan gi omfattende bruker-, samfunn- og miljøgevinster.

I perioden fra januar til august 2020 har fokus vært rettet mot bruk av energilager for nettnyttige formål. Et stabilt og sterkt strømnett er en grunnleggende forutsetning for vårt moderne samfunn og levestandard. Med ny batteriteknologi får nettselskapene et større mulighetsrom for å løse tekniske og funksjonelle utfordringer knyttet til kapasitet og lokal fornybar energiproduksjon. På Skagerak Energilab har vi testet ut hvordan batteriet kan fungere som komponent til følgende formål:

  • Spenningsstøtte 
  • Frekvensregulering
  • Til å forsyne sluttkunder i øydrift 

Observasjoner og resultater fra disse testene inngår som forskningsbidrag til IntegER prosjektet.

Skagerak Energilab være en aktiv forskningsarena frem til utgangen av 2024.

Fremtidens smarte nett illustrasjon

*Ilustrasjon hentet fra CINELDI