Skagerak Energilab er en fullskala pilotinstallasjon som skal fungere som forskningsarena for testing av ny teknologi og nye metoder.

Skagerak Energilab består av et stort solcelleanlegg på 4 400 m2 , og en maksimal produksjon på 800 kW(p). Videre har anlegget et batteri med lagringskapasitet på om lag 1 MWh, og en maks effekt på 800 kW.

Solcellene med batterianlegg for lagring av strøm skal, i tillegg til å forsyne sitt nærområde med lokalt produsert strøm, være et prøveanlegg for hvordan den lokalt produserte strømmen best kan tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende strømnett.

Både tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold skal testes og vurderes. Prosjektet skal inngå i Skagerak Netts satsing på nye og smarte strømnett.